Analog teknik

BEHOLD THE SITE OF ANALOGE TECHNOLOGIES

RC OSICLLATOR

(1)
\begin{align} R=\frac{1}{\omega\cdot C} = \frac{1}{2\pi fC} \Leftrightarrow f=\frac{1}{2\pi RC} \end{align}

High pass filter

Et high pass filter fungerer ved, at alt over vores selv definerede knæk frekvens kan komme igennem det. Hvis noget er under, bliver det ikke taget med.

Low pass filter

Low pass filteret, fungerer ved, at alt under vores knækfrekvens kommer igennem filteret.

Vi kan anvende et simpelt RC led for at danne en oscillator til vores kredsløb. Kredsløbet består af en kondensator, og modstand. Vi får et sinus signal ind i

Plan for frekvenstæller. Vi anvendr et Xtal krystal til at lave 1 sekund, som reference for vores frekvenstæller.

Vores teoretiske opstilling af forløbet. Her kan det ses hvornår vi måler, og hvordan vores tidskonstant bliver delt ned, så den passer med 1 sekund

frekvenst%C3%A6ller%20%281%29.jpg

Et simpelt teoretisk blokdiagram opsættes for at vise sammenhængen i kredsløbet.

frekvenst%C3%A6ller%20%282%29.jpg

Her ses kredsløbet, med fokus på vores bcd tæller. D7 segments displayene er forbundet til vores driver.

frekvenst%C3%A6ller%20%283%29.jpg

Her er vores simulering i programmet, for at sie at vores kredsløb passer.

frekvenst%C3%A6ller%20%285%29.jpg
frekvenst%C3%A6ller%20%286%29.jpg

Forklaring af hvordan vores transistorer virker i kredsløbet.

frekvenst%C3%A6ller%20%287%29.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License