Frekvenstæller

oplæg - Frekvenstæller, HTX elteknik A-niveau

Start: Torsdag den 9/9 2010
Slut: Fredag den 15/10 2010

Principdiagram gennemgås i klassen.

DATA: Input: Op til 1MHz, 0 - 5V
Forsyning: 5V Extern
Udlæsning: 3 stk 7 segment LED displays som viser frekvensen i kHz
Nøjagtighed: Bedre end 1%

Husk problemformulering og tidsplan ved projektstart.

IC'er og display monteres i sokler. Kredsløbet lægges ud på enkeltsidet print.
Hvis der er flere print skal de monteres på en plade, (pænt håndværk).

Et overskueligt diagram med komponentværdier, er en selvfølge.
Trådningstegning accepteres ikke.

Hvert hold afleverer et produkt og en rapport.

Følgende ekstra opgaver skal overvejes, gruppens valg godkendes af MSL/NJV
a)Frekvenstæller med flere cifre.
b)Frekvenstæller med bedre følsomhed.
c)Frekvenstæller med områdeskift.
d) X-tal styret clock.
e)Måling af periodetid.

Rapporter i Elteknik, specielt Frekvenstæller.

Forside: Navn, tid, sted, projekt, vejleder.

Indholdsfortegnelse: Tekst, figurer

Problemanalyse, -formulering, -afgrænsning:
Hvad kan det bruges til? konstruktionsdel <==> teoridel

Virkemåde: Blokdiagram => hver blok
Detaljer, henvisning til diagram

Beregninger: Frekvens, amplitude, strømforbrug,
Op- eller afladeforløb for RC led eller integrator

Målinger: Spændinger, strømme, kurveformer
= beregninger?
Afvigelser i %

Specifikationer: Frekvensområde, kurveformer, nøjagtighed

Planlægning: Tidsplan: Teori <==> Praksis

Fejlfinding: Beskriv “underlige kurveformer”, røgsignaler, støj
Kortslutninger: Fundet / rettet hvordan?

Beslægtede anvendelser? forbedringer?

Konklusion: Virker det? Holder problemformuleringen?
Underskrift

Bilag: Diagram, papirstørrelse A3 til udfoldning
Husk komponentværdier (overblik)
Komponentbetegnelser (brug henvisninger i teksten)
Stykliste og prisliste
Layout og komponentplacering
Omfattende beregninger, (ellers i teksten)
Litteraturliste (husk henvisninger i teksten)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License